facebook

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Nejkrásnější nádraží České republiky

 

HLASOVÁNÍ

Hlasujte pro Vaše oblíbené nádraží. Vyhlášení výsledků proběhne 11. listopadu v Senátu České republiky v Praze.

Nejkrásnější nádraží v České republice

>

již 10. ročník úspěšné soutěže

Hlasování pro jednoho z deseti finalistů bude probíhat od 23. září do 10. října.
Výsledky budou vyhlášeny 11. 11. v Senátu České republiky v Praze.

HLASOVÁNÍ

Hlasování končí 10. října.

Hlasování skončilo, nyní pečlivě sčítáme zaslané hlasy. Děkujeme za účast!

FINALISTÉ 2016

Martinice v Krkonoších

Liberecký kraj, trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov

„Pěkné nádraží s mechanickými návěstidly, květinovou výzdobou a upravenou a čistou čekárnou. Stanice byla letos vyhlášena kulturní památkou právě s ohledem na původní zabezpečovací zařízení.“

Nominující: Jiří Štefek, Jaromír Nesvadba, Jana Nesvadbová

>> více fotografií / more photos

Mimoň

Liberecký kraj, trať 086 Česká Lípa – Liberec

„Mimoňské nádraží má zvláštní historii. V letech 1898-1899 scházelo málo k tomu, aby ani nevzniklo. Již 116 let nás nádraží spojuje s Českou Lípou a Libercem a jejich prostřednictvím se světem. Nádraží patří k životu našeho města, umožnilo jeho hospodářský růst a s ním spojenou výstavbu. My Mimoňové máme své nádraží rádi a protože nám dobře slouží, přihlašujeme je do soutěže.“

Nominující: Jiří Šťastný, Gymnázium Mimoň (Emilie Ráčková a studenti), Aneta Kriššáková

>> více fotografií / more photos

Nepomuk

Plzeňský kraj, trať 190 Plzeň – České Budějovice

„Stanice Nepomuk leží v obci Dvorec vzdálené asi 1 km od města Nepomuku. Je příjemné a útulné, obsluhované přívětivými zaměstnanci. V čekárně si můžete dát kávu z automatu i v době, kdy jsou nedaleký stánek či hospoda mimo provoz. Upravené nádraží zdobí skromná, ale opečovávaná květinová výzdoba. Odjíždějí odtud autobusové spoje do okolních obcí i vláček na Blatnou.

Krajina Nepomucka je malebná, město Nepomuk se pyšní nejznámějším rodákem světa - svatým Janem Nepomuckým. Jeho sochu naleznete na náměstí, panely s informacemi v loubí kostela Sv. Jana Nepomuckého a muzeum na faře u kostela sv. Jakuba. Nad městem se vypíná známý zámek Zelená hora a v nedaleké obci Klášter ještě naleznete zbytky cisterciáckého kláštera, spojeného s těžbou zlata. Nejvyšší čas vzít poutnickou hůl a podniknout cestu do kraje obklopeného dávnou bohatou historií. Pojedete vlakem? Vystupte na přívětivém nepomuckém nádraží.“

Nominující: Drahomíra Kolmanová

>> více fotografií / more photos

Ploskovice

Ústecký kraj, trať 087 Lovosice – Česká Lípa

„Od svého narození žiji v nádherném prostředí Českého středohoří v místní části obce Ploskovice. Ploskovice mají dvě dominantní stavby – státní zámek a Ploskovické nádraží. Jako školáci (dnes již kmeti) jsme jezdili vlakem do Ústí nad Labem na povinný výcvik plavání (krásné vzpomínky). V té době to byla železniční stanice s výpravčím, pokladnou, balíkovou přepážkou a čekárnou. Doba se změnila, ale budova naštěstí nezměnila vzhled. Patří k stavebním skvostům na Ploskovicku. Podle historických dokumentů byla v minulosti svým způsobem jedinečná, jak svou architekturou, tak i umístěním. Dnes je to sice už jen zastávka, ale po citlivé opravě fasády, oken a dveří získala svůj původní vzhled a navíc i čekárnu pro cestující. Byly vydlážděny chodníky a vytvořeny nové zelené plochy.

Rodina pana Houšky, která bydlí v nádražní budově, se příkladně stará o výsadbu květin a spolu s Obcí Ploskovice o údržbu okolní zeleně. Jedná se o příkladnou spolupráci občanů a obce. Málokdo z obyvatel je tak aktivní a ochotný věnovat svůj volný čas úpravě okolí domu, kde bydlí. Od jara do podzimu je nádraží využíváno turisty a různými výletníky. Pěší cestou od něj návštěvníci pokračují na státní zámek nebo dál po turistických a cykloturistických cestách. Naše oblast je oblíbenou výletní trasou. Osobně si myslím, že budova a upravené okolí velice pozitivně působí na cestující ve vlaku, byť třeba jen projíždějí a mnozí nám mohou jen závidět. Od návštěvníků obce i od známých slyším chválu, jak nádherné nádraží máme. Jsem na to také náležitě pyšná.“

Nominující: Věra Petrů

>> více fotografií / more photos

Stochov

Středočeský kraj, trať 120 Praha – Rakovník

„Nominovat stochovské nádraží jsem se rozhodla nejen pro jeho krásné prostředí okolo nádraží, pěkně udržované a upravené vnitřní prostory, ale i pro jeho zajímavou historii. V roce 1930 zde vyla zřízena prezidentská čekárna TGM, která je i dnes při slavnostních příležitostech využívána. Tehdy se stanice jmenovala Lány, až v roce 1961 byla přejmenována na Stochov. Stanici zdobí v letním období velké množství květin, o které je již od pohledu velmi dobře postaráno. V loňském roce byla stanice zdokonalena o novou fasádu, která dodá ještě příjemnější vzhled. I předtím byla ale stanice vždy krásně vyzdobena a upravena. Je zde možné pozorovat změnu ročních období, i měnící se výzdobu, která láká děti i dospělé. Personál stochovského nádraží je velmi příjemný a ochotný, což umocňuje klid a pohodu celého nádraží.“

Nominující: Dana Vševidová, Jiřina Plačková

>> více fotografií / more photos

Světlá nad Sázavou

Kraj Vysočina, trať 230 Kolín - Havlíčkův Brod

„Nádraží ve Světlé nad Sázavou má historickou výpravní budovu, která i po 146 letech stále drží původní ráz. Však má také statut kulturně - technické památky. Když vjíždíte rychlíkem do stanice, máte zvláštní, příjemný dojem, že zde musíte vystoupit a nechat na sebe působit zvláštní atmosféru, génius loci zde prostě funguje.

A nejen budova samotná působí krásným dojmem. Vlastní nádraží s pěti nástupišti má ráz velkého nádraží. A prostor před výpravní budovou od města také napovídá, že nádraží patří k městu a opačně, že si nejsou cizí. Však také město v minulém období ve spolupráci se železnicí dalo tvář nástupištím, pevným plochám kolem budovy a vlastnímu přednádraží a ulici od města.

A konečně slavný spisovatel Jaroslav Hašek v srpnu roku 1921 poprvé spočinul nohou na zdejším nádraží a společně s malířem Panuškou odjel na Lipnici nad Sázavou, kde pak žil a napsal tu stěžejní část Osudů Dobrého vojáka Švejka. Na výpravní budově je bronzová vzpomínka na Jaroslava Haška a jeho příjezd do Světlé nad Sázavou.“

Nominující: Marie Urbánková

>> více fotografií / more photos

Uherský Brod

Zlínský kraj, trať 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk

„Prvorepubliková stavba výpravní budovy uherskobrodského nádraží z roku 1927 prošla v roce 2015 a 2016 celkovou rekonstrukcí. Předmětem rekonstrukce budovy, která je v ochranném pásmu městské památkové zóny, byly kromě přilehlého nástupiště s přístřeškem zejména vnitřní prostory a vnější plášť budovy se škrábanými sgrafity, zobrazujícími slovácké ornamenty na fasádě. Tak jak jsou pestré lidové kroje na moravském Slovácku v podhůří Bílých Karpat, je pestré i nádraží, které se v posledních dvou letech proměnilo na moderní dopravní uzel na Vlárské dráze, která do Uherského Brodu přivedla první vlak již v roce 1883. Na celkovém vzhledu našeho nádraží se od vybudování až po rekonstrukci podepsalo více osob. Původní slováckou podobu mu dala Rozka Falešníková (1900–1983) – jméno této vyšívačky, znalkyně slovácké lidové výšivky a malířky je spjato s naším nádražím, které jako první na jižní Moravě bylo ozdobeno ornamenty inspirovanými motivy slovácké výšivky.

Původně byly části zpevněných ploch před nádražní budovou využívány jako zastávky místních a linkových autobusů a pro dopravní obsluhu. Dnes je společné nástupiště vybudováno v místech bývalých železničních skladů. Přednádražní prostor se tak změnil, jako tomu bylo v roce 1928, na odpočinkovou zónu s lavičkami (celkem na terminálu je jich 41), 24 novými stromy a trávníky, které jsou automaticky zavlažovány z vybudované studny. Nově přibyl informační pylon s hodinami, pítko, směrovky pro návštěvníky, WiFi připojení a zmíněný (a dnes již velmi oblíbený) vodní prvek – fontána.

Díky vzájemné spolupráci všech zainteresovaných subjektů včetně navazujících projektů ČD, ČSAD a zejména společným úsilím SŽDC a města Uherský Brod za významné finanční podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce se podařilo vybudovat moderní dopravní terminál. Slouží jak pravidelným cestujícím v rámci celé spádové oblasti, tak i turistům mířícím do historického královského města, které je vstupní branou do Bílých Karpat a zvýší význam dopravního uzlu veřejné dopravy v Uherském Brodě. Nominace je společným počinem desítek spolupracujících osob, které se v rámci slavnostního otevření dopravního terminálu 1. 4. 2016 při příležitosti 133 zavedení železnice do Uherského Brodu na ní dohodly.“

Nominující: Pavel Chramosta, Jaromír Slavíček, Jaroslav Habarta, Jan Andratschke, Jan Kment, Jarmila Thomayerová

>> více fotografií / more photos

Vodňany

Jihočeský kraj, trať 197 Číčenice – Nové Údolí

„Rád jezdím na výlety vlakem. Nejraději své cesty cílím tam, kde se mi to líbí a kde je mi dobře. To se tam pak rád vracím a své výlety tam plánuji opětovně. Mezi taková místa patří Vodňany. Malebné sedmitisícové městečko na jihu Čech. Leží na trati 197. Když ve Vodňanech vystoupím z vlaku, vždy se ocitnu v čistém a vlídném prostředí. Nechybí tu kytky, o které pečují zdejší zaměstnanci. Ve výdejně jízdenek jsou vždy vstřícní k mým dotazům, ochotně mi poskytli i neželezniční informace o tom, co v blízkém i širším okolí stojí pro turistu za návštěvu. Za velkou výhodu nádraží ve Vodňanech považuji jeho polohu. Budova je takřka v centru městečka. Takže není problém čas před odjezdem vlaku strávit v cukrárně či při neplánované útratě vybrat peníze z bankomatu. Poblíž je i lékárna. A kdyby chtěl někdo ke kadeřníkovi, tak to je hned v sousedství. Do Vodňan jezdím rád. Zdejší nádraží je nejhezčí z těch, které jsem letos navštívil. Proto ho nominuji na Nejkrásnější nádraží roku 2016.“

Nominující: Ondřej Čech

>> více fotografií / more photos

Zábřeh na Moravě

Olomoucký kraj, trať 270 Praha – Olomouc – Bohumín

„Uzlové nádraží na prvním koridoru představuje vstupní bránu na Šumpersko a Jesenicko. Samotná budova nádraží je jednou z posledních empírových staničních budov na trati Olomoucko-Pražské. V roce 2006 byla začleněna do zdařilého, revitalizovaného dopravního terminálu. Po deseti letech stanice působí udržovaně a cestujícím jsou zde k dispozici služby, které dnes mnohde citelně chybí. V nádražní restauraci pak můžete ochutnat i místní pivo, nebo si ho vzít na cestu. Nominuji jako zřídkavý příklad zdařilé rekonstrukce uzlové stanice.“

Nominující: Ladislav Strouhal

>> více fotografií / more photos

Zubrnice

Ústecký kraj, muzeální dráha Velké Březno - Zubrnice

„Stanička Zubrnice leží v Českém středohoří asi 15km od průmyslového města Ústí nad Labem. Jedná se o malebnou staničku, do které se dostanete pouze historickými vlaky Zubrnické muzeální železnice. Stanice je komplexem muzea výše uvedené společnosti. I přesto že se nachází tak blízko velké aglomerace jako je Ústí nad Labem, máte zde pocit, že jste se vrátili o 100 let zpět, v okolí je jen krásná příroda, a vesnička Zubrnice je dalším komplexem muzea lidové architektury. Stanička Zubrnice pochází z roku 1890, kdy jej zde se stavbou tratě Velké Březno - Lovečkovice - Verneřice / Lovečkovice - Úštěk (Úštěk horní nádraží) vystavěla tehdejší společnost Localbahn Grosspriesen-Wernstadt-Auscha (L.G.W.A.). Bohužel provoz se zde udržel jen do 27.5.1978, kdy byla celá trať oficiálně zrušena. Naděje na zachování stanice ožívá se vznikem Muzea lidové architektury v Zubrnicích, kdy začaly prvopočátky znovuzrození této malebné staničky. V roce 1993 přejímá tuto aktivitu Zubrnická muzeální železnice a dne 28.10.2010 na zhruba 6 km železnice (Velké Březno - Zubrnice) obnovuje provoz této tratě. Povedlo se mi získat jednu fotku z posledních dní provozu této stanice přímo ze sbírek Zubrnické museální železnice. O nádraží se převážně stará jeden ze členů spolku - Radek Kubala, který bydlí nedaleko nádraží. Vždy je zde milá obsluha muzea a pokud jsou provozní dny vlaků tak i milý personál ve vlaku, který vám ochotně i ukáže něco více z nádraží nebo podá výklad k vystaveným věcem apod.“

Nominující: Michaela Ema Hyťhová, Přemysl Košek

>> více fotografií / more photos

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 11. 11. 2016.

Nejkrásnější nádraží

v České republice

Hlasování proběhne od 23. září do 10. října.

Copyright 2014-2016 - Asociace ENTENTE FLORALE.

Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopírování veškerého obsahu stránek!