Rekonstruovanou budovu, dříve ve vlastnictví Českých drah, má v nájmu obec a vzorně se o ní stará: O provoz se starají místní zaměstnanci drah. Holubovské nádraží představuje úspěšný příklad, kdy majetek Českých drah je využíván a zhodnocován obcí na základě nájemního vztahu. Všem, kdo se o proměnu a péči zasloužili, patří velký dík.

Holubov

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz