Je nejkrásnější nádraží právě ve Vaší obci? Podpořte úsilí lidí, kteří se o něj starají, a nominujte ho do soutěže.

Nejkrásnější nádraží… na svých prázdninových cestách potkáváte jistě spoustu smutných neudržovaných stanic, ale také ty pěkné, opravené, udržované, rozkvetlé. Chcete stejně jako my podpořit množení těch pěkných? Navrhněte své favority do soutěže o titul Nejkrásnější nádraží ČR! Stane-li se „Vaše“ nádraží finalistou, budete pozváni 11. listopadu do Senátu na slavnostní vyhlášení výsledků a získáte vstupenky do Království železnic. A vyhraje-li „Vaše“ nádraží, dostanete hodnotnou cenu - Kilometrickou banku ČD!

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR je prezentací dobrých příkladů v péči o prostředí železničních stanic a zastávek. Týká se budov, ostatních objektů i jejich okolí. Smyslem soutěže je zlepšit prostředí železničních nádraží, stanic a zastávek. Soutěž motivuje obce, města a zaměstnance vlastnických a správních institucí k zodpovědnější péči o svěřený majetek. Prostřednictvím soutěže upozorňujeme veřejnost na stav našich nádraží, chválíme dobrou práci lidí, kteří o „svá“ nádraží dobře pečují, a dáváme dobrý příklad ostatním.

Soutěž probíhá od roku 2007. Kandidáty na titul navrhuje veřejnost, která také rozhoduje o vítězi.  Soutěž rychle získala velkou popularitu. V roce 2014 hlasovalo celkem 3 450 hlasujících, v roce 2017 jsme obdrželi 7604 platných hlasů. Finanční přínos se pohybuje v řádu miliónů korun. Výsledky jsou vyhlašovány v Senátu za účasti senátorů, představitelů Ministerstva dopravy, Správy železniční dopravní cesty, Českých drah a dalších dopravců, vesnic a měst s oceněnými nádražími a lidí, kteří se o stav stanic - finalistů přímo zasloužili.

Děkujeme všem, kdo se soutěže účastní nebo ji jakýmkoli způsobem podporují.

  • Spolek Želpage
  • Dittrichova 328/19
    120 00 Praha 2, Nové Město
  • e-mail: info@zelpage.cz